OPTATIVAS DE 2º BACHILLERATO

Información acerca de las optativas que puedes escoger en 2º de Bachillerato

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

ELECCIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS  
EN E.S.O. Y BACHILLERATO

  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 3º ESO
  4º ESO
  BACHILLERATO 1º BAC
  2º BAC
 

OPTATIVAS DE 1º BACHILLERATO

Información acerca de las optativas que puedes escoger en 1º de Bachillerato